หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง คืออะไร ต้องเติมในน้ำมันเครื่องหรือไม่

น้ำมันเครื่องนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับรถ และมีหลายคนที่อยากจะเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเข้าไปอีก เพราะเชื่อว่าจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ให้มากขึ้น

หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง คืออะไร?

หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง คือ สารตัวเดียวกันกับสารเติมแต่งหรือ Oil Additives ที่ได้มีการใส่มากับน้ำมันเครื่อง เช่น สารทำความสะอาด ที่มีคุณสมบัติลดการสะสมสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำมันเครื่อง มีสารที่ช่วยป้องกันความเป็นกรด ไม่ให้น้ำมันเครื่องมีความเป็นกรดมากเกินไปจนอาจกัดกร่อนเครื่องยนต์ได้ มีสารปรับความหนืด ที่จะรักษาความหนืดของน้ำมันเครื่องแม้ว่าจะทำงานในอุณหภูมิและความดันสูงก็ตาม

โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องจะประกอบไปด้วยสาร 2 ตัว คือ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และสารเติมแต่ง สำหรับน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจะเป็นตัวที่บอกถึงคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องในแต่ละชนิด ในส่วนของสารเติมแต่ง จะเป็นสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำมันเครื่องได้ โดยแต่ละยี่ห้อก็จะมีสารเติมแต่งที่มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อจะเป็นการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยทั่วไปแล้วน้ำมันเครื่องจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ (Synthetic Oil), น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic Oil), น้ำมันเครื่องธรรมดา (Conventional Oil)

จำเป็นต้องเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องหรือไม่

โดยปกติแล้วน้ำมันเครื่องที่ใช้กันอยู่ก็มีสารเติมแต่งหรือ Oil Additives อยุ่แล้ว ซึ่งความเข้มข้นที่ผสมก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปตามประเภทของน้ำมันเครื่อง ดังนั้นคำถามที่ว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง สำหรับคำถามนี้ก็จะตอบได้เป็น 2 ประเด็น

  • น้ำมันเครื่องเกรดสูง สำหรับน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจะมีสารเติมแต่งครบถ้วนอยุ่แล้ว จึงไม่ควรที่จะเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องลงไป เพราะหากเติมสารเติมแต่งประเภทเดียวกันเข้าไปอีก ก็จะทำให้สัดส่วนของสารเติมแต่งมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ และทำให้การทำงานของน้ำมันเครื่องเกิดปฏิกิริยาผิดไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องยนต์พังไว
  • น้ำมันเครื่องเกรดต่ำ สำหรับน้ำมันเครื่องที่คุณภาพต่ำที่ไม่ได้ใส่สารเติมแต่งเข้าไปแต่แรก ก็สามารถที่จะเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเข้าไปได้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการทำงานได้ดีขึ้น

หากอยากเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ควรเลือกใช้ยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน เพราะว่าบางยี่ห้อนั้นไม่ได้มีมาตรฐาน หรือไม่ได้ผ่านการทดสอบใดๆมา หากนำมาใช้งานก็อาจทำให้เครื่องยนต์พังได้ หากเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ใส่สาร PTFE หรือที่รู้จักในชื่อ สารเทฟล่อน ในปริมาณที่มากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียได้ โดยสารนี้จะมีคุณสมบัติที่ลื่นมาก ด้วยความลื่นของสารเทฟล่อนจึงทำให้ไม่สามารถเกาะตามชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวได้ อย่างเช่น กรองน้ำมันเครื่อง รวมถึงท่อทางเดินน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เคลือบท่อ เคลือบกรอง เกิดการอุดตันได้

หากใช้งานน้ำมันเครื่องที่เกรดคุณภาพไม่ดีและยังขาดสารเติมแต่งที่สำคัญ ก็สามารถที่จะเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องได้ แต่ถ้าใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงก็ไม่มีความจำเป็นที่จะเติม เพราะแทนที่จะส่งผลดี การเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเครื่องเกินปริมาณอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์