องค์ประกอบของบ้าน ส่วนสำคัญ ที่จำเป็นต้องใส่ใจให้มากที่สุด

การสร้างบ้านนอจากความสวยงามแล้วก็ควรใส่ใจใน องค์ประกอบของบ้าน ที่จะช่วยมีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งส่วนที่ต้องให้ความสำคัญใส่ใจมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างบ้านก็มีดังนี้

องค์ประกอบของบ้าน ในส่วนฐานราก

การสร้างบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท หากมีรากฐานที่ดีจะทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น หากเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องยากหากเป็นบ้าน หรือการก่อสร้างใหญ่ ๆ ก็ต้องมีตอม่อ มีการตอกเสาเข็ม ที่มีทั้งเสาเข็มแบบไม้ เสาเข็มคอนกรีต โดยตอม่อจะที่ตั้งบนฐานรากเพื่อรับคานพื้นชั้นล่างที่จะอยู่ในดิน ทำหน้าที่เหมือนเสาเป็นงานโครงสร้างใต้พื้นดิน

งานโครงสร้างของบ้าน

เป็นส่วนที่ต้องทำหน้าที่รับน้ำหนักของบ้านทั้งหมด และเป็นส่วนที่ตั้งอยู่บนดินโดยงานโครงสร้างมีทั้ง คานคอดิน  เสา  คาน  พื้น ดาดฟ้า รวมถึงบันได ในกรณีที่บ้านถูกออกแบบให้มีโครงสร้างอื่นเช่น การใช้ผนังรับน้ำหนักซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเสากับคาน ผนังก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานโครงสร้างของบ้านหลังนั้นด้วย

งานหลังคาบ้าน

หลังคาบ้านมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่น ๆ เพราะมีหน้าที่ช่วยบังแดด บังฝน กันลม โดยงานหลังคาจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ โครงหลังคากับวัสดุมุงหลังคา นอกจากนี้หลังตายังมี่วนช่วยให้บ้านมีความสงยงามมากขึ้น

ฉนวนกันความร้อน และฝ้าเพดาน

ฉนวนนอกจากมีคุณสมบัติในการกันความร้อนแล้วยังช่วยป้องกันเสียงได้เป็นอย่างดี การติดตั้งฉนวนกันความร้อนช่างที่มีฝีมือมีประสบการณ์สูงจะติดตั้งฉนวนกันความร้อนได้ทั้งในส่วนของหลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง เพื่อเป็นการลดความร้อน และป้องกันเสียงที่จะส่งเข้ามาในบ้าน

สำหรับฝ้าเพดาน เป็นส่วนที่ช่วยปกปิดความไม่เรียบร้อยที่อยู่ใต้หลังคาเช่น ท่อร้อยสายไฟ และยังช่วยลดความร้อน ยังทำให้บ้านมีความสวยงาม โดยจะแบ่งออกเป็นฝ้าภายในกับฝ้าภายนอก

องค์ประกอบของบ้าน ในส่วนประตู หน้าต่าง และผนัง

ประตู หน้าต่าง เป็นส่วนช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังช่วยระบายอากาศ รับลมรับแดดจากพื้นที่ภายนอกได้ดีขึ้น สำหรับผนังเจ้าของบ้านก็สามารถเลือกวัสดุในการก่อสร้างได้ตามงบประมาณ หรือความชอบส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น อิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือวัสดุอื่น ๆ นอกจากนี้ ประตู หน้าต่าง และผนัง ยังเป็นส่วนเสริมทำให้บ้านออกมาสวยงามตามที่เจ้าของบ้านต้องการอีกด้วย

องค์ประกอบของบ้าน ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญที่ต้องใส่ใจรายละเอียดก่อนสร้างบ้าน เพราะหากมีความรู้ และเข้าใจส่วนองค์ประกอบต่าง ๆ ก็จะ ทำให้งานก่อสร้างเป็นไปตามขั้นตอนความสำคัญ ทำให้ได้บ้านตามที่ต้องการอย่างมีคุณภาพ