การกำจัดวัชพืชด้วย 6 วิถีธรรมชาติ

“วัชพืช” เป็นปัญหาที่กวนใจคนชอบปลูกต้นไม้มาก และยังเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วได้มาก ทำให้ต้องกำจัดวัชพืชอยู่บ่อยๆ ยิ่งช่วงหน้าฝนยิ่งเจริญเติบโตได้ดี เรามีเทคนิคกำจัดวัชพืชแบบธรรมชาติมาฝาก ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงคะ

1.คลุมด้วยฟาง หรือ พลาสติกคลุมดิน 

วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ปลูกพืช เช่น ในแปลงผัก หรือ บริเวณโคนต้นของไม้ผล โดยจะใช้ฟาง ขี้เลื่อย เศษเปลือกไม้ หรือพลาสติกคลุมดิน เพื่อไม่ให้วัชพืชสังเคราะห์แสง ลดการคายน้ำและเป็นตัวยับยั้งการงอกของต้นอ่อนวัชพืชได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินอีกด้วย 

2.ปลูกพืชคลุมดิน 

การปลูกพืชคลุมดินก็ใช้หลักการเดียวกันกับฟางหรือผ้าใบในการบดบังแสงแดดจนทำให้วัชพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ แต่ใช้เป็นพืชที่คลุมผิวดินแทน โดยให้เลือกพืชที่แผ่กระจายตามผิวดินได้ดี และไม่เจริญเติบโตจนบดบังแสงแดดของพืชผักได้ เช่น ถั่วบราซิล กระดุมทอง หนวดปลาดุก ใบต่างเหรียญ เป็นต้น วิธีการนี้จะเหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณขอบแปลงหรือบริเวณทางเดิน  

3.การปลูกพืชหมุนเวียน 

วัชพืชบางชนิดมีความสัมพันธ์เฉพาะเจาะจงกับพืชที่ปลูกชนิดในชนิดหนึ่ง เช่น หญ้าข้าวนกในนาข้าว หญ้าคาในสวนผลไม้ และหญ้าแห้วหมูในสวนผัก ดังนั้นการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกจะช่วยลดจำนวนวัชพืช เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  

4.เลี้ยงสัตว์ที่ชอบแทะเล็มหญ้า 

วิธีนี้เหมาะสำหรับในแปลงผลไม้ที่มีหญ้าขึ้นรก สามารถใช้สัตว์ที่ชอบแกะเล็มหญ้าได้เก่ง เช่น แกะ แพะ และห่าน โดยเฉพาะ ห่านสายพันธุ์จีน เนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงดูได้ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีดี โดยห่าน 1 ตัว สามารถกินหญ้าได้ประมาณ 800 กรัมต่อวัน  

5.หมั่นตัดและถอนวัชพืช 

การตัดหรือถอนวัชพืชนับว่าเป็นวิธีพื้นฐานและทำง่ายที่สุด แต่ควรทำตอนที่วัชพืชยังเล็กและยังไม่เริ่มออกดอก เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชขยายพันธุ์ เนื่องจากวัชพืชส่วนใหญ่จะแพร่กระจายด้วยเมล็ดที่สามารถปลิวไปตามแรงลมได้ไกล 

6.ใช้วิธีชีวภาพ 

คือการใช้ศัตรูธรรมชาติของวัชพืช ได้แก่ แมลง เชื้อรา เพื่อควบคุม ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช วิธีนี้สามารถควบคุมการขยายตัวของวัชพืชได้แล้ว สิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการควบคุมยังสมารถผลิตและเพิ่มปริมาณได้ด้วยตัวเอง โดยยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมในการควบคุมวัชพืชตลอดไปจนกว่าสภาวะแวดล้อมนั้นจะเสียสมดุลหรือถูกทำลาย 

เราสามารถกำจัดวัชพืชด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธีสามารถเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่และไลฟ์สไตล์ของตนเอง งการใช้วิธีกำจัดแบบธรรมชาติไม่พึ่งพาสารเคมีจะส่งผลดีกับพืชผัก คนในบ้านและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพราะไม่ได้รับอันตรายจากสารพิษ ไม่มีสารตกค้างในพืชผัก ดินและน้ำอีกด้วย