6 ที่เที่ยวพม่า ประเทศที่มีอารยธรรมที่สวยงาม

ประเทศพม่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีความน่าสนใจ เป็นประเทศที่มีสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาอันล้ำค่ามากมาย จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับที่เที่ยวพม่าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมีดังนี้

พระธาตุอินทร์แขวน

สถานที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน จะอยู่บนยอดเขาที่รัฐมอญ เป็นเจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านบนก้อนหินแกรนิตบริเวณริมหน้าผา มีการปิดด้วยทองคำเปลวบริสุทธิ์ ผู้คนเชื่อกันว่าพระธาตุอินทร์แขวนเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า โดยสถานที่แห่งนี้จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในบริเวณพระธาตุ

พระเจดีย์โบตะตอง

เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ก่อสร้างสำหรับรับพระเกศาธาตุแล้วนำไปบรรจุที่พระเจเดีย์ชเวดากอง ซึ่งในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์พระเจดีย์ได้ถูกทำลายไป ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ ใต้ฐานของพระเจดีย์จะมีโครงสร้างที่มีความโปร่งใส สามารถที่เดินลอดไปบริเวณของฝาผนังใต้เจดีย์ ซึ่งได้มีการจัดแสดงของมีค่าต่างๆไว้

ทะเลสาบอินเล

ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาว 22 กิโลเมตร มีความกว้าง 10 กิโลเมตร อยู่ระหว่างหุบเขาของรัฐฉาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศพม่าได้มีการผลักดันจนเป็นที่รู้จักในตลาดการท่องเที่ยว ด้วยทำเลที่ตั้งของทะเลสาบและความเป็นอยู่ของชุมชนที่อยู่บริเวณนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง

เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง จะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง บริเวณของเนินเขาสิงคุตระ เป็นเจดีย์ที่มีสีทองอร่ามสวยงาม ความสูงของเจดีย์ประมาณ 99 เมตร ประดับไปด้วยทองคำและเพชรนิลจินดา บริเวณยอดด้านบนของเจดีย์จะประดับไปด้วยเพชรและอัญมณี โดยบริเวณรอบๆของเจดีย์ก็ยังมีพระพุทธรูปที่มีความสำคัญอยู่อีกมากมาย ซึ่งเจดีย์ชเวดากองเป็นสถานที่ที่ชาวเมียนมาให้การเคารพศรัทธากันเป็นอย่างมาก

พระราชวังมัณฑะเลย์

เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่ได้มีการสร้างขึ้นโดยราชวงศ์ของพม่า พระราชวังมัณฑะเลย์แต่เดิมนั้นสร้างมาจากไม้สักทั้งหมด มีรั้วล้อมรอบยาว 2 กิโลเมตร มีป้อมปราการ 48 ป้อม มีประตูกำแพงทั้งหมด 12 บาน รอบๆกำแพงจะมีคูน้ำกว้างประมาณ 60 เมตร ในปี ค.ศ. 1885 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกยึดโดยชาวอังกฤษ ต่อมาป้อมปราการจึงถูกดัดแปลงให้เข้ากับกองทัพอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันป้อมปราการได้ถูกบูรณะแล้ว และสวนโดยรอบพระราชวังก็เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้

เมืองเนปิดอว์

เนปิดอว์เป็นเมืองหลวงของประเทศพม่า มีการพัฒนาให้เป็นเมืองสมัยใหม่ เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอนาคต มีการสร้างถนน 10 เลนไว้รองรับการพัฒนาของเมือง เป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับที่เที่ยวพม่าที่ได้แนะนำไป เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อยเลย สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศนี้ก็สะดวกสบาย และที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็ไม่ได้แพงมาก