ดวงจีน แต่ละธาตุควรประกอบอาชีพอะไรถึงจะถูกโฉลก

ดวงจีน จะดูโดยอาศัยหลัก 5 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุไม้ และธาตุทอง ซึ่งแต่ละธาตุก็ให้พลังงานที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้มีลักษณะนิสัย พรสวรรค์ ที่แตกต่างซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าใครเหมาะที่จะทำอะไร ดังนั้นมาดูกันว่าแต่ละธาตุเหมาะที่จะทำอาชีพหรือธุรกิจอะไรกันบ้าง

ดวงจีน ธาตุดิน

เป็นธาตุที่บ่งบอกถึงความ มั่นคง สุขุม เป็นที่ไว้ใจได้

การทำธุรกิจ – เหมาะกับการทำอสังหาริมทรัพย์ เช่นรับเหมาก่อสร้าง ค้าที่ดิน หรืองานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

การทำงาน – เป็นธาตุที่ผู้อื่นพึ่งพาได้จึงเหมาะกับงาน ทางการแพทย์ งานด้านสุขภาพ งานประกันภัย ทนาย งานบริการต่าง ๆ  งานที่เกี่ยวกับองค์กรการกุศลหรืองานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ดวงจีน ธาตุน้ำ

เป็นธาตุแห่งความเปลี่ยนแปลง สติปัญญา โชคลาภ การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร

การทำธุรกิจ – ชาวธาตุน้ำเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ จึงเหมาะที่จะทำเกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบ นักเขียน ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ หรืองานที่ต้องใช้จินตนาการสูง ๆ

การทำงาน – เนื่องจากเป็นธาตุแห่งความเปลี่ยนแปลงจึงเหมาะกับงานที่ต้องเดินทางเป็นประจำ งานที่ไม่อยู่กับที่ งานที่ต้องใช้การเจรจา เช่น นักข่าว งานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การขนส่ง การติดต่อประสานงาน

ดวงจีน ธาตุไฟ

เป็นธาตุแห่ง พลังอำนาจ แสงสว่าง การแสดงออก ความสวยงาม มีความใจร้อน

การทำธุรกิจ – ควรทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจเกี่ยวกับแสงสว่าง งานวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงธุรกิจที่ให้ความบันเทิงก็ได้

การทำงาน – งานที่อยู่ใกล้ไฟ เช่น เชฟ ขายอาหาร ส่วนงานอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็น ช่างภาพ ช่างเสริมสวย ที่ปรึกษา ข้าราชการ เป็นต้น

ดูดวงจีน ธาตุไม้

เป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตกลางแจ้ง การใช้จินตนาการ ความเป็นศิลปิน ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย

การทำธุรกิจ –  ธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ เกษตรกรรม ดอกไม้ ไปหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับไม้

การทำงาน – เหมาะกับงานกลางแจ้งต่าง ๆ การเพาะปลูก การจัดสวน หรือจะเป็นงานที่ให้ความรู้เช่น เป็นครู นักวิจัย ขายหนังสือ เป็นต้น

ดวงจีน ธาตุทอง หรือ ธาตุโลหะ

เป็นธาตุแห่งความ เข้มแข็ง มีอำนาจ รักความยุติธรรม มีความจริงจัง

การทำธุรกิจ – หากเป็นไปได้ควรเกี่ยวข้องกับทอง เช่น เปิดร้านทอง เล่นหุ่นทองคำ หรือจะเป็นทางด้านการเงิน และที่เกี่ยวข้องกับโลหะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล เครื่องยนต์

การทำงาน – ด้วยความที่เป็นธาตุแห้งอำนาจ รักความยุติธรรมงานที่เหมาะก็คือ รับราชการ ทหาร ตำรวจ งานด้านกฎหมาย ทนายความ อัยการ

ดังนั้นหากใครรู้ว่าตัวเองมีอยู่ในธาตุอะไรตามหลัก ดวงจีน ก็ลองมองหาสายงานที่ใกล้เคียง หรือหากทำธุรกิจก็คำทำตามหลักธาตุเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้มีเจริญรุ่งเรือง และก้าวหน้า ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น